Belajar bahasa Inggeris Secara Online

Adakah anda ingin:-

Menjadi lebih petah berkomunikasi dalam bahasa Inggeris?
Membuat boss anda kagum dengan bahasa Inggeris yang anda gunakan dalam meeting, report dan working paper anda?

Dinaikkan pangkat dengan cepat?

Mudah untuk bertukar kerja?

Mudah untuk bekerja di syarikat Multinational yang besar?

Memastikan yang anak anda akan fasih dalam bahasa Inggeris dan seterusnya mahir dalam Sains dan Matematik?

Mudah berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan anda dan mudah untuk meyakinkan mereka menggunakan barangan dan perkhidmatan anda?

  Jika ini yang anda mahukan tetapi anda sibuk dan tidak berkesempatan untuk pergi ke kursus-kursus bahasa Inggeris saya ada penyelesaiannya!

  Kelas English Online!!!

  Belajar dengan Mudah!

  Belajar di mana sahaja!

  Belajar bila-bila masa!

  Syllabus Yang Lengkap

  Syllabus YangKomprehensif

  Penerangan dalam

  Bahasa Melayu

  Contoh2 dalam bahasa Inggeris

  1. Pengenalan

  2. Petua-petua asas untuk menjadi mahir dalam bahasa Inggeris.

  Kepentingan sikap yang positif

  Rahsia menjadi mahir dalam masa yang singkat

  Apa yang perlu dielakkan dalam pembelajaran bahasa Inggeris ?

   

  3. Penggunaan efektif dictionary, thesaurus, grammar books dan idiom dictionary

   

  Jenis kamus yang ada dalam pasaran

  Apa jenis kamus yang terbaik untuk saya?

  Apa yang ada dalam kamus dan bagaimana nak menggunakannya denga efektif.

  Penggunaan thesaurus untuk meningkatkan vocabulary dengan cepat

  Kepentingan Gramar Book dalam pembelajaran bahasa Inggeris

  Idiom dictionary untuk mempelajari ‘figurative speech’ atau bahasa tersirat dalam bahasa Inggeris.

  4. Penggunaan Noun dalam bahasa Inggeris.

   

  Fungsi penggunaan nouns

  Count in nouns – Countable dan uncountable nouns

  Bagaimana nak guna Plural dan Singular Nouns?

  Cara mengeja Plural Nouns dengan betul

  Macam mana nak guna Possessive Nouns untuk menunjukkan pemilikan

  Collective nouns untuk bilangan nouns yang banyak

   

  5. Fungsi dan penggunaan pronouns yang betul

   

  Macam mana nak guna pronouns dengan tepat

  Apa itu singular pronouns dan plural pronouns?

  Apa itu Subject pronoun dan fungsinya dalam ayat?

  Apa itu Object pronoun dan kaitannya dengan Subject Pronoun?

  Possessive pronoun untuk menunjukkan pemilikan

  Cara yang betul untuk menggunakan Reflexive pronouns

   

  6. Adjectives

   

  Apa itu adjectives?

  Ciri-ciri adjectives

  Apa itu Adjectives of quality dan bagaimana nak gunanya.?

  Apa itu Adjectives of quantity dan bagaimana nak gunanya.?

  Possessive adjectives untuk menunjukkan pemilikan dan perbezaanya dengan possessive pronouns.

   

   

  7. Adverb

   

  Fungsi adverb dalam menerangkan verb, adjectives dan adverb

  Kedudukan adverb dalam sesuatu ayat

  Ciri-ciri formal sesuatu adverb

  Flat adverb dan bagaimana nak membezakannya dengan adjectives

  Penggunaan adverb untuk menunjukkan gred

  Adverb sebagai penunjuk perbandingan Comparative dan Superlative

  Penggunaan adverb dalam penulisan dan perbualan bahasa Inggeris

   

  8. Verb

   

  Fungsi verb dalam bahasa Inggeris

  Jenis-jenis verb yang ada

  Verb intransitive dan transitive

  Ayat verb pasif dan aktif

  Penggunaan continuous verb, continuous verb dan mixed verbs

  Apa itu Verb to be?

  Konsep present tense, past tense dan future tense dalam verb to be

  Fungsi dan penggunaan ‘verb to do’

  Apa itu verb to do dan fungsinya dalam sesuatu ayat

  Fungsi dan penggunaan ‘verb to have’

  Apa itu verb to have dan fungsinya dalam sesuatu ayat

   

  9. Preposition

   

  Apa itu preposition?

  Pengunaan preposition untuk menunjukkan direction, position, time

  ‘By someone’ and ‘by something’ preposition

  Bagaimana preposition boleh digunakan untuk menunjukkan ‘with someone’ dan ‘with something’

   

  10. Articles

   

  Apa itu article dan kepentingannya dalam pembentukan ayat

  Menggunakan ‘the’ dengan betul

  Bila pula article tidak diperlukan?

  Penggunaan ‘a’ dalam ayat.

  Penggunaan ‘an’ dalam ayat dan apa perbezaanya dengan penggunaan ‘an’?

   

   

  11. Conjunction

   

  Fungsi conjunction dalam penyambungan ayat

  Penggunaan ‘a’, ‘an, ‘the’ dan ‘zero article’

  Peraturan yang perlu diingat apabila menggunakan conjunction

   

  11. Verb Tenses

   

  Apa itu Verb Tenses dan apakah verb tenses yang ada dalam bahasa Inggeris

  Konsep Gambajarah Masa dalam Verb Tenses

  Apa itu Simple Present dan bila perlu menggunakannya dan cara gunakannya

  Penggunaan Present progressive dan perbezaannya dengan Simple Present

  Apa itu Present Perfect dan bila perlu menggunakannya dan cara gunakannya

  Penggunaan Present Perfect Progressive

  Penggunaan Simple Past untuk perbuatan yang sudah berlaku dan tamat

  Simple Past Progressive untuk perbuatan yang sedang berlaku di masa lepas

  Past Perfect untuk perbuatan yang tamat sebelum perbuatan lain di masa lepas

  Penggunaan Past Perfect Progressive

  Penggunaan Simple Future untuk perbuatan yang akan berlaku

  Future Progressive untuk perbuatan yang sedang berlaku di masa hadapan

  Apa itu Future Perfect dan bila perlu menggunakannya dan cara gunakannya

  Penggunaan Future Perfect Progressive

   

  12. Perbualan bahasa Inggeris

  Perbualan bahasa Inggeris yang efektif

  Etiket dalam perbualan

  Kaedah Permulaan Perbualan

  Apa itu perbualan kosong dan cara memulakannya

  Contoh-contoh perbualan berkesan

   

  Hubungi saya di

  cikgutuition@yahoo.com atau di

  019-3090711 segara untuk yuran

  yang didiskaunkan!

  One comment on “Belajar bahasa Inggeris Secara Online

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s