Syllabus kursus Fundamentals of English this July!

If you are wondering about the syllabus of the class that would start this 1st July here it is..Ini lah syllabus Kursus Fundamental of English yang akan saya mulakan pada 1hb Julai ini. Ianya merangkumi semua aspek-aspek asas bahasa Inggeris yang boleh membantu anda dalam penulisan dan juga perbualan bahasa Inggeris anda:-

Syllabus Kelas English Dewasa

 

 

  1. Pengenalan
  2. Petua-petua asas untuk menjadi mahir dalam bahasa Inggeris.

2.1 Kepentingan sikap yang positif

2.2 Rahsia menjadi mahir dalam masa yang singkat

2.3 Apa yang perlu dielakkan dalam pembelajaran bahasa Inggeris ?

 

 

3. Penggunaan efektif dictionary, thesaurus, grammar books dan idiom dictionary

 

3.1 Jenis kamus yang ada dalam pasaran

3.2 Apa jenis kamus yang terbaik untuk saya?

3.3 Apa yang ada dalam kamus dan bagaimana nak menggunakannya denga efektif.

3.4 Penggunaan thesaurus untuk meningkatkan vocabulary dengan cepat

3.5 Kepentingan Gramar Book dalam pembelajaran bahasa Inggeris

3.6 Idiom dictionary untuk mempelajari ‘figurative speech’ atau bahasa tersirat dalam bahasa Inggeris.

4. Penggunaan Noun dalam bahasa Inggeris.

4.1 Function of a noun –Fungsi penggunaan nouns

4.2 Count in nounsCountable dan uncountable nouns

4.3 How to use Plural and Singular Nouns?

4.4 Spelling of plural nouns – Cara mengeja Plural Nouns dengan betul

4.5 Subject Verb Agreement – Penggunaan nouns dengan auxiliary verb seperti am/is/are, was/were, do/does/did, have/has/had.

4.6 Possessive Nouns – Bagaimana untuk menggunakan possessive nouns untuk menunjukkan pemilikan dengan penggunaan apostrophe s (‘s) atau apostrophe (‘) sahaja.

4.7 Collective nouns – Collective nouns untuk bilangan nouns yang banyak

5. Fungsi dan penggunaan pronouns yang betul

 

5.1 Function of a noun –Macam mana nak guna pronouns dengan tepat

5.2 Singular pronouns and Plural pronouns – Apa itu singular pronouns dan plural pronouns?

5.3 Subject pronouns – Apa itu subject pronoun dan fungsinya dalam ayat?

5.4 Object pronoun – Apa itu Object pronoun dan kaitannya dengan Subject Pronoun?

5.5 Possessive pronoun – Penggunaan possessive pronouns seperti mine, yours, hers dan sebagainya untuk menunjukkan pemilikan.

5.6 Reflexive pronouns – Cara yang betul untuk menggunakan reflexive pronouns seperti myself, herself, ourselves dan sebagainya.

5.7 Demonstrative pronouns – Penggunaan demonstrative pronouns seperti this/these dan that/those untuk menunjukkan nouns.

5.8 Indefinite pronouns – Penggunaan indefinite pronouns seperti everyone, each dan sebagainya.

6. Adjectives

 

 

 

6.1 What is adjectives?–Apa itu adjectives?

6.2 Characteristics of an adjectives Ciri-ciri adjectives

6.3 Adjectives of quality – Apa itu Adjectives of quality dan bagaimana nak gunanya.?

6.4 Adjectives of quantity – Apa itu adjectives of quantity dan bagaimana nak gunanya.?

6.5 Possessive adjectives – untuk menunjukkan pemilikan dan perbezaanya dengan possessive pronouns.

6.6 Positive, comparative and superlative adjectives – Penggunaan positive, comparative dan superlative adjectives seperti tall, taller dan tallest untuk menunjukkan perbandingan.

7. Adverb

 

 

 

7.1 Adverb function – Fungsi adverb dalam menerangkan verb, adjectives dan adverb

7.2 Position of an adverb – Kedudukan adverb dalam sesuatu ayat

7.3 Characteristics of an adverb – Ciri-ciri formal sesuatu adverb

7.4 Flat adverb – Bagaimana nak membezakannya dengan adjectives

7.5 Grading adverb – Penggunaan adverb untuk menunjukkan gred

7.6 Comparative and Superlative Adverb – Adverb sebagai penunjuk perbandingan

8. Verb

 

8.1 Verb function – Fungsi verb dalam bahasa Inggeris

8.2 Type of verbs – Jenis-jenis verb yang ada

8.3 Transitive Verb and Intransitive Verb

8.4 Verb in active and passive sentence – Ayat verb pasif dan aktif

8.5 Continuous verb, continuous verb and mixed verbs

8.6 What is Verb TO BE?

8.7 Usage of am, is, are, was dan were in Verb To BE

8.8 Present tense, Past tense and Future tense – Konsep present tense, past tense dan future tense dan penggunaan am, is, are, was dalam verb to be

8.9 What is Verb TO DO? Fungsi dan penggunaan ‘verb to do’

8.10 What is Verb TO HAVE? –Apa itu Verb TO HAVE dan fungsinya dalam sesuatu ayat

9. Preposition

 

9.1 What is preposition? – Apa itu preposition?

9.2 Usage of preposition – Pengunaan preposition untuk menunjukkan direction, position, time

9.3 ‘By someone’ and ‘by something’ preposition

9.4 Bagaimana preposition boleh digunakan untuk menunjukkan ‘with someone’ dan ‘with something’

10. Articles

 

 

10.1 What is an article? – Apa itu article dan kepentingannya dalam pembentukan ayat

10.2 Menggunakan ‘the’ dengan betul

10.3 Bila pula article tidak diperlukan?

10.4 Penggunaan ‘a’ dalam ayat.

10.5 Penggunaan ‘an’ dalam ayat dan apa perbezaanya dengan penggunaan ‘a’?

10.6 Penggunaan article untuk nouns dalam bentuk plural

11.Conjunction

 

 

 

11.1 Function of a conjuntion – Fungsi conjunction dalam penyambungan ayat

11.2 Usage of but, or, and, either..or, neither..nor

11.3 Peraturan yang perlu diingat apabila menggunakan conjunction

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s