Kursus Asas-Asas bahasa Inggeris bermula 5hb Disember ini!!!

Belajar bahasa Inggeris dengan mudah!

Cuma 3 jam seminggu selama 6 minggu!

Nota komprehensif dalam BI dan BM!

Kelas dalam BI dan BM!

Lebih 500 soalan-soalan untuk latihan di dalam Nota Kursus!

lebih 1,000 senarai perkataan-perkataan di dalam Nota Kursus!

Khidmat sokongan secara Online/Phone/SMS/Chat sepanjang kursus!

Khidmat sokongan secara Online 2 bulan selepas tamat kursus!

Yuran cuma RM350 jika dibayar penuh!

Yuran RM380 boleh dibayar dua kali ansuran!

Berikut adalah butir-butir lanjut tentang kursus tersebut:-

1. Tarikh kursus  – Bermula Sabtu 5hb Disember 2009

1b. Kekerapan kelas – Setiap minggu hari Sabtu selama 6 minggu.

2. Masa kelas – Sabtu 10-1 ptg

3.b Lokasi Kelas – Leisure Commerce Square , Sunway.

(Setempat dengan HQ Kurnia Insurance)

4. Tempoh kelas : 6 minggu (Total 6kelas @18 jam)

5. Yuran – Yuran sekarang  cuma RM380  untuk keseluruhan kursus. Deposit yuran ialah RM100 untuk mengesahkan tempat dan baki RM280 pada hari pertama kursus.Deposit yuran tidak boleh dipindah milik kepada orang lain dan tidak akan dipulangkan jika tidak hadir kursus.

Untuk bayaran ansuran anda bayar RM150 pada kelas pertama dan baki RM130 pada kelas awal Januari 2010.

6. Yuran Pendaftaran – RM100 untuk menempah tempat. Ini dianggap sebagai sebahagian daripada yuran dan anda cuma perlu bayar  baki RM250 sahaja pada kelas pertama jika bayar PENUH.. Tiada penangguhan pembayaran di benarkan.

7. Syllabus kelas – Seperti di bawah

10. Jumlah pelajar – Maksima 15 orang sahaja setiap kelas.

11. Sijil – Sijil akan dikeluarkan kepada peserta yang tamat kursus.

12. Pembayaran Deposit – Pembayaran boleh dibuat ke akaun Maybank wife saya atas
nama Siti Raaodah Sabran bernombor 108159253453 atau akaun Al Wadiah
BSN saya atas nama Mohd Yusoff Noordin bernombor 14100-41-000066265.

Syllabus Fundamental of English Grammar

1. Pengenalan

2. Penggunaan efektif dictionary, thesaurus, grammar books dan idiom dictionary

2.1  Jenis kamus yang ada dalam pasaran

2.2  Apa jenis kamus yang terbaik untuk saya?

2.3  Apa yang ada dalam kamus dan bagaimana nak menggunakannya dengan efektif.
2.4 Cara menggunakan Phonetic Symbols dalam kamus untuk sebutan yang betul
2.5  Part of Speech dalam kamus
2.5  Menggunakan kamus untuk Penggunaaan Preposition yang betul dengan Adjectives
2.6 Menggunakan kamus untuk mempelajari Phrasal verbs

2.7  Penggunaan thesaurus untuk meningkatkan vocabulary dengan cepat

2.8  Kepentingan Gramar Book dalam pembelajaran bahasa Inggeris
2.9 Idiom dictionary untuk mempelajari ‘figurative speech’ atau bahasa tersirat dalam bahasa Inggeris.

3. Penggunaan Noun dalam bahasa Inggeris.

3.1  Function of a noun -Fungsi  penggunaan nouns

3.2  Count in nouns – Countable dan uncountable nouns

3.3  How to use Plural and Singular Nouns?

3.4  Spelling of plural nouns – Cara  mengeja Plural Nouns dengan betul

3.5  Subject Verb Agreement – Penggunaan nouns dengan auxiliary verb seperti am/is/are, was/were, do/does/did, have/has/had.

3.6  Possessive Nouns – Bagaimana untuk menggunakan possessive nouns untuk menunjukkan pemilikan dengan penggunaan apostrophe s (‘s) atau apostrophe (‘) sahaja.

3.7  Collective nouns – Collective nouns untuk  bilangan nouns yang banyak

4. Fungsi dan penggunaan pronouns yang betul

4.1  Function of a noun -Macam mana nak guna pronouns dengan tepat

4.2  Singular pronouns and Plural pronouns – Apa  itu singular pronouns dan plural pronouns?

4.3  Subject pronouns – Apa  itu subject pronoun dan fungsinya dalam ayat?

4.4  Object pronoun  – Apa  itu Object pronoun dan kaitannya dengan Subject Pronoun?

4.4  Possessive pronoun – Penggunaan possessive pronouns seperti mine, yours, hers dan sebagainya untuk menunjukkan pemilikan.

4.6  Reflexive pronouns – Cara  yang betul untuk menggunakan reflexive pronouns seperti myself, herself, ourselves dan sebagainya.

4.7  Demonstrative pronouns – Penggunaan  demonstrative pronouns seperti this/these dan that/those untuk menunjukkan nouns.

4.8  Indefinite pronouns – Penggunaan  indefinite pronouns seperti everyone, each dan sebagainya.

5. Adjectives

5.1  What is adjectives?-Apa  itu adjectives?

5.2  Characteristics of an adjectives –  Ciri-ciri adjectives

5.3  Adjectives of quality – Apa  itu Adjectives of quality dan bagaimana nak gunanya.?

5.4  Adjectives of quantity – Apa  itu adjectives of quantity dan bagaimana nak gunanya.?

5.5  Possessive adjectives – untuk  menunjukkan pemilikan dan perbezaanya dengan possessive pronouns.

5.6  Positive, comparative and superlative adjectives – Penggunaan  positive, comparative dan superlative adjectives  seperti tall, taller dan tallest untuk menunjukkan perbandngan.

6. Adverb

6.1  Adverb function- Fungsi  adverb dalam menerangkan verb, adjectives dan adverb

6.2  Position of an adverb – Kedudukan  adverb dalam sesuatu ayat

6.3  Characteristics of an adverb – Ciri-ciri formal sesuatu adverb

6.4  Flat adverb – Bagaimana nak membezakannya dengan adjectives

6.5  Grading adverb – Penggunaan  adverb untuk menunjukkan gred

6.6  Comparative and Superlative Adverb – Adverb sebagai penunjuk perbandingan

7. Verb

7.1  Verb function – Fungsi  verb dalam bahasa Inggeris

7.2  What is Verb TO BE?

7.3  Usage of  am, is, are, was dan were in Verb To BE

7.4  Present tense, Past tense and Future tense – Konsep  present tense, past tense dan future tense dan penggunaan am, is, are, was dalam verb to be

8. Preposition

8.1  What is preposition? – Apa  itu preposition?

8.2  Usage of preposition  –   Pengunaan  preposition untuk menunjukkan direction, position, time

Tempat cuma akan disahkan selepas penerimaan deposit RM100.Pembayaran boleh dibuat ke akaun Maybank wife saya atas nama Siti Raaodah Sabran bernombor 108159253453 atau akaun Al Wadiah BSN saya atas nama Mohd Yusoff Noordin bernombor 14100-41-000066265.

Yusoff
cikgutuition@gmail.com
019-3090711