Kekeliruan Lazim dalam bahasa Inggeris #1 – Nouns

Assalamualaikum dan Salam sejahtera

Bermula dari hari ini saya akan mulakan siri artikel Kekeliruan Lazim dalam bahasa Inggeris yang saya harap boleh membantu anda semua dalam mengurangkan kesilapan dalam komunikasi bahasa Inggeris. Bagaimanapun penerangan yang diberikan adalah dalam bentuk ringkasan dan anda digalakkan membeli buku-buku tatabahasa atau menyertai kursus bahasa Inggeris secara formal supaya anda lebih jelas tentang tatabahasa bahasa Inggeris ini.

Kekeliruan lazim dalam penggunaan Nouns

1.Sesetengah nouns hanya digunakan untuk jantina tertentu sahaja dan bukaannya boleh digunakan untuk kedua-dua jantina. Dalam bahasa Inggeris, seperti juga dalam bahasa Melayu, ada sesentengah perkataan yang digunakan khas untuk lelaki dan khas untuk perempuan. Perkataan sebegini dipanggil Masculine gender untuk kegunaan menamakan lelaki dan Feminine gender untuk menamakan perempuan. Antara contoh masculine gender ialah boy, man, king, son, faher dan sebagainya. Antara contoh feminine gender ialah girl, waitress, stewardess, daughter dan sebagainya.

2. Ada penggunaan feminine gender yang sekarang ini tidak digunakan lagi dimana masculine gender digunakan untuk kedua2 jantina. Antara contoh ialah manageress yang dulu digunakan untuk pengurus wanita tetapi sekarang ini amat jarang digunakan dan hanya menggunakan manager untuk kedua2 jantina. Begitu juga dengan penggunaan actress yang jarang digunakan di negara barat untuk pelakon wanita tetapi actor digunakan untuk kedua-dua jantina.

3. Ada panggunaan masculine dan feminine yang telah ditukarkan dengan Common gender (tidak merujuk kepada mana-mana jantina) seperti penggunaan steward dan stewardess untuk pramugara dan pramugari yang sekarang ini lebih kerap diganti dengan flight attendant (pelayan kapalterbang).

4. Bukan semua nouns bentuk pluralnya melibatkan penambahan huruf s. Ada yang menyangkakan yang jika kuantiti sesuatu noun itu lebih dari satu maka bentuk kata nama majmuknya atau bentuk plural noun itu mesti ditambah s. Hakikatnya ada banyak bentuk plural dalam nouns yang tidak melibatkan penambahan s seperti penambahan es dalam watches, penambahan ies dalam countries, penambahan ves dalam wives, pertukaran bentuk seperti children, women,men. Ada juga plural nouns yang tidak berubah bentuk seperti sheep, deer, cod dan sebagainya.

5. Ada juga nouns yang pluralnya mengikut bentuk asal dalam bahasa Asing dimana perkataan-perkataan ini dipinjam oleh bahasa Inggeris dan bentuk pluralnya dikekalkan seperti dalam kutu iaitu lice, pokok kaktus iaitu cacti, formula iaitu formulae.

6. Ada juga nouns yang sentiasa dalam bentuk plural dan ini selalunya kerana ianya datang dalam pasangan seperti jeans,shorts, spectacles, shoes dan sebagainya. Oleh kerana mereka ini plural nouns maka kawan-kawan mereka mestilah Plural verbs seperti are, were dan sebagainya. Jadi adalah satu kesilapan jika anda membuat ayat My shoes is missing atau That jeans are mine. Sepatutnya ayat anda ialah My shoes are missing dan Those jeans are mine.

7. Ada bentuk plural yang sekarang ini digunakan juga sebagai singular nouns seperti headquarters, barracks dan sebagainya. Bagaimanapun peraturan singular nouns kawannya singular verbs mesti dipatuhi seperti Our headquarters are in London and Kuala Lumpur and Our headquarters is in Kuala Lumpur. Dalam ayat pertama are digunakan kerana merujuk kepada dua ibupejabat, London dan KL, atau headquarters dan ia digunakan sebagai Plural Noun dan oleh itu kawannya mesti lah are yang meruakan plural verb. Dalam ayat kedua is digunakan kerana merujuk kepada satu sahaja ibupejabat atau headquarters dan ia digunakan sebagai Singular Noun dan oleh itu ianya mesti dipasangkan dengan Singular Verb is.

Kekeliruan sebeginilah yang akan saya jelaskan dalam kelas Asas-Asas bahasa Inggeris saya dan ada dua kelas akan saya buat pada Nov. ini iaitu pada 6 Nov di Putrajaya dan 7 Nov di Sunway. Selagi anda tidak tahu apakah peraturan-peraturan dalam penggunaan Nouns seperti di atas maka selagi itulah anda akan keliru dan akan membuat kesilapan.Pengetahuan perbendaharaan kata bahasa Inggeris atau vocabulary sahaja tidak mencukupi.

Yusoff
0193090711
cikgutuition@yahoo.com