Pelajari Nouns anda dengan Manual Lengkap Tatabahasa bahasa Inggeris

image

image

Assalamualaikum dan Salam sejahtera semua

Topik yang terpenting dalam memahirkan diri kita dalam komunikasi bahasa Inggeris  ialah topik Nouns.Anda perlu betul2 kenal Nouns terutamanya samaada Nouns  itu :-

1. Singular —-> kuantiti sama dgn satu
2. Plural —> kuantiti lebih daripada satu
3. Uncountable —> nouns yang tidak boleh dikira

Anda boleh gunakan Manual Lengkap Tatabahasa bahasa Inggeris yang ditulis oleh cikgu untuk mengenali Nouns anda.

Ini adalah kandungan Manual cikgu yang berkaitan dengan Nouns.

2.1     What are Nouns?

        Anda perlu tahu apakah itu Nouns dan kegunaan mereka dalam ayat2 bahasa Inggeris anda.

     2.2    Gender in nouns
Anda mungkin perlu ambil kira faktor gender atau jantina dalam menamakan orang dan binatang dalam bahasa Inggeris.
    
     2.2.1 Masculine Gender

     2.2.2 Feminine Gender – Ada sesetengah nama dalam Nouns  yang digunakan khas untuk menamakan seorang  perempuan (mother, woman,actress) atau binatang betina (lioness,ewe,cow)

     2.2.3 Common Gender
Nama yang tidak menunjukkan jantina orang atau binatang itu.

– doctor,cattle, teacher

     2.2.4 Neuter Gender
Nouns untuk benda yang tidak ada kaitan dengan jantina

     2.3 Nouns of Places
Nouns yang digunakan untuk menamakan tempat seperti town, city, living room

     2.4 Nouns of Animals

Nouns yang digunakan untuk menamakan haiwan secara spesifik seperti cattle,dog,tiger

           2.4.1 Gender and the young in animals

Menamakan haiwan dari segi jantina (jantan & betina) dan anak mereka

Cth:-

1. Lembu jantan – bull
2. Lembu betina – cow
3. Anak lembu – calf

     2.5 Nouns of Things

Nouns yang digunakan untuk menamakan benda seperti table, car,building dsbnya

     2.6 Abstract Nouns

Nouns yang digunakan untuk menamakan sesuatu yang abstrak seperti feeling,happiness,beauty, chaos

     2.7 Collective nouns

Nouns yang digunakan untuk menamakan Nouns dalam sekumpulan seperti:-

A herd of cattle
A bunch of keys
A choir of singers

            2.7.1 The singular and plural concept in Collective Nouns
Menamakan sekumpulan atau lebih daripada satu kumpulan

A herd of cattle
Two herds of cattle

           2.7.2 List of common collective nouns

           2.7.3 Collective Nouns for animals
           2.7.4 Collective nouns compared to singular and plural nouns
           2.7.5 General relationship in collective nouns

Perhubungan am dalam menggunakan collective nouns

e.g.

A herd  digunakan  untuk menamakan sekumpulan binatang yang berkuku ‘hoof’ dan meragut rumput  atau  makan daun pokok.

     2.8 Quantity in Nouns – Singular and Plural Nouns

Aspek yang amat penting  di dalam bahasa Inggeris  dimana:-

1. Kuantiti  noun =1 —> Singular  noun

1. Kuantiti  noun >1 —> Plural noun
         2.8.1 Subject-Verb Agreement

Kuantiti noun samaada  ianya singular atau plural akan menentukan Verb yang akan digunakan.
Verb  wajib dalam ayat bahasa Inggeris dan Verb yang digunakan mesti bersetuju dengan Subject atau Noun dalam ayat itu.

Ali  is my friend.
Ali and Abu are my friends.

is=singular  verb yang dipadankan dengan singular noun (Ali)

are= plural verb yang dipadankan dengan plural  noun (Ali and Abu)

         2.8.2 Plural forms in English
         2.8.3 Irregular plural nouns
         2.8.4 Nouns that are always in plural forms
         2.8.5 Plural forms for Nouns ending with –o
         2.8.6 Foreign Plural forms
         2.8.7 Usages of Adjective of quantity with plural nouns

Penggunaan Adjective of quantity dalam penggunaan plural noun seperti several,many,a lot of,some

    2.9 Count in nouns- Countable Nouns and Uncountable Nouns

Pengiraan dalam nouns:-

1. Nouns yang boleh dikira (Countable nouns)

car, house,book  

2. Nouns yang tidak boleh dikira (Uncountable nouns)

sugar,flour,water,smoke, oxygen, mathematics, English

         2.9.1 Generic uncountable nouns
         2.9.2 Categories of uncountable nouns
         2.9.3 Quantity expressions in uncountable nouns
         2.9.4 Singular and plural in generic uncountable nouns
    2.10 Possessive nouns

Harga asal Manual ialah RM190 tetapi sekarang ditawarkan pada harga RM140 sahaja untuk 10 buah Manual sahaja.

Join FB Page cikgu di Cikgu Yusoff’s English

Cikgu Yusoff
WhatsApp 0193090711