Teknik Mudah dan Cepat Kuasai bahasa Inggeris # 4 – Part of speech

Basic English Sentence Structures-Parts of Speech

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera semua pengungjun KnowldegeCentre saya ini

Kembali kita kepada pelajaran BI kita yang seterusnya.Dalam topik kali
ini saya akan mengulas semula tentang jenis-jenis perkataan yang ada
dalam sesuatu ayat. Ini pada saya amat penting kerana saya lihat ramai
yang masih lemah dalam menggunakan jenis perkataan yang tepat.

Ramai dari kita yang masih lemah dalam penggunaan adjective dan adverb yang
sesuai. Itulah sebab utama kenapa dalam Kursus Asas-Asas Komunikasi bahasa Inggeris yang saya ajar pelajar-pelajar saya dari segi Part of Speech ini agar mereka tahu menggunakannya dengan betul.

Sentences are formed from words that belong to different categories depending on their function. The word “fire”, for example, can be a noun or a verb depending on its usage.

Noun: “The fire burned the building.”

Verb: “Fire the gun.”

Sesuatu ayat dalam Bahasa Inggeris di bentuk menggunakan perkataan
yang datang dari kategori yang berceza-beza bergantung kepada fungsi
mereka.Sebagai contoh perkataan `fire’ boleh menjadi noun (kata
nama) ataupun verb (kata kerja) bergantung kepada penggunaan nya..
Lihat contoh dibawah untuk memahamai bagaimana ianya boleh menjadi
samaada Noun ataupun Verb.

1. Noun: “The fire burned the building.”

2. Verb: “Fire the gun.”

Perhatikan dalam ayat pertama fire merujuk kepada `Api’ (kata nama)
so ianya digunakan sebagai noun dalam ayat tersebut.

Dalam ayat kedua pula fire merujuk kepada `tembak’ (kata kerja) so
ianya digunakan sebagai verb dalam ayat tersebut.

Walaupun kita pernah belajar tentang jenis2 perkataan ni tak salah
kalau kita ulanginya semula menggunakan pendekatan yang berbeze.
Mungkin dengan cara ini kita akan lebih memahami topik ini yang mana
amat penting dalam penggunaan BI kita sehari-harian.


ADJECTIVE –
modifies a noun.

Adjective digunakan untuk menerangkan Noun.Dalam sesuatu perkataan itu
anda mungkin ada menggunakan noun dan anda perlu menerangkan tentang
noun tersebut.Oleh itu anda perlu gunakan Adjective untuk menerangkan
noun tersebut.

Examples: yellow, pretty, useful

1. Ali bought a yellow shirt at Parkson yesterday.
2. The girl is pretty.

ARTICLE – identifies whether the noun is specific or a member of a
class.
Examples: a, an, the

Article pula digunakan untuk mengenal pasti samaada sesuatu noun itu
adalah spesifik atau pun ahli kepada mana-mana kategori.

ADVERB – modifies a verb or an adjective.

Adverb digunakan untuk menerangkan Verb.Dalam sesuatu perkataan itu
anda mungkin ada menggunakan verb dan anda perlu menerangkan tentang
verbn tersebut.Oleh itu anda perlu gunakan adverb untuk menerangkan
noun tersebut.

Examples: slowly,fast

1. He walk slowly to the car.

2. I could not understand what Ali was saying as he talked too fast.

CONJUNCTION – joins components of a sentence or phrase.

Conjunction pulak digunakan untuk manyambung bahagian2 dalam sesuatu
ayat atau frasa.

Examples: and, but, or

INTERJECTION – is used for exclamations./Diguna untuk kata seruan.

Interjection

Examples: Oh!, Aha!

NOUN – names an object or action.

Noun ialah kata nama dan ia menamakan sesuatu objek ataupun perbuatan.
Examples: mouse, fire

PREPOSITION –
indicates relationship to an object.
Menunjukkan hubungan kepada sesuatu objek.

Examples: in, about, toward

PRONOUN – is used in place of a noun.

Diguna sebagai pengganti noun (Kata Nama)

Examples: he, this

VERB –
specifies an action or links the subject to a complement.

Verb(kata kerja) menerangkan sesuatu perbuatan.

Examples: take, is, go, fire

Kursus Asas-Asas Komunikasi bahasa Inggeris bermula 7hb Mei ini di Precint 16, Putrajaya, 8hb Mei di Sunway dan 4hb Jun di Section 27, Shah Alam.Tempat terhad dan yuran cuma RM450 untuk Pengunjung Blog KnowledgeCentre saya ini kalau daftar dalam minggu ini! Cepat sebab tak banyak tempat yang tinggal!

Teknik Mudah dan Cepat Kuasai bahasa Inggeris # 3- Grammar dan Nouns

Assalamualaikum dan Salam sejahtera


Grammar dan Nouns

Terima kasih kerana ramai dari pembaca blog KnowledgeCentre ini yang menghubungi saya tentang kelas-kelasl bahasa Inggeris yang saya jalankan di Sunway,Melawati,Shah Alam dan Putrajaya itu.

Untuk pembaca blog KnowledgeCentre saya akan berikan diskaun 10% jika menyertai Kursus2 saya di bulan Mei ini di Sunway dan Putrajaya dan Jun di Shah Alam.

Dalam artikel saya sebelum ini saya telah menulis tentang Uncountable Noun iaitu Noun yang tidak boleh dikira dimana jika Noun itu Uncountable Noun maka ianya :-

1. Tidak boleh berubah ejaannya walaupun jumlahnya banyak. –Uncountable Nouns tiada bentuk plural kerana ianya tidak boleh dikira dan dipecah2kan. Ianya akan wujud dalam ejaan asalnya dan tidak boleh bertukar bentuk walaupun anda rasa jumlahnya banyak dan lebih daripada satu.


2. Tidak boleh digunakan dengan nombor semata-mata
– Jika sesuatu noun itu ialah Uncountable, anda tidak boleh menggunakan mereka dengan nombor kerana bagaimana anda ingin menggunakan mereka dengan nombor sedangkan mereka tidak boleh dipecah2kan kepada unit-unit individu?

Minggu ini saya akan sambung dengan ciri Uncountable Noun yang ketiga iaitu:-

3. Hanya boleh digunakan dengan nombor jika nombor itu digunakan untuk merujuk kepada bekas atau container untuk menyimpan Uncountable Nouns itu.

Uncountable nouns juga boleh digunakan dengan ekspresi kuantiti tertentu seperti dibawah.

Berikut adalah bekas-bekas / ekspresi kuantiti yang biasanya digunakan dengan uncountable nouns :
1. advice a piece of advice
2. baggage a piece of baggage
3. bread a slice of bread, a loaf of bread
4. equipment a piece of equipment
5. furniture a piece of furniture
6. garbage a piece of garbage
7. information a piece of information
8. knowledge a fact
9. luggage a piece of luggage, a bag, a suitcase
10. money a note, a coin

Berikut adalah bekas-bekas / ekspresi kuantiti yang biasanya digunakan dengan uncountable nouns untuk makanan dan minuman :
1. liquids (water, beer, wine, etc.) a glass, a bottle, a jug of water, etc.
2. cheese a slice, a chunk, a piece of cheese
3. meat a piece, a slice, a pound of meat
4. soup a tin of soup, a bowl of soup
7. water /juice / coffee/ tea a cup, a bottle, a jug, a pot, a glass

Saya akan sambung lagi penerangan tentang Grammar dan Nouns ini di masa akan datang. Nota penuh boleh anda dapati dalam Manual Lengkap Tatabahasa Inggeris setebal 500 muka itu.

Kursus Asas-Asas Komunikasi bahasa Inggeris saya bermula 7hb Mei di Putrajaya,8hb Mei di Sunway dan 4hb Jun di Section 27, Shah Alam.Diskaun khas 10 peratus untuk pembaca blog KnowledgeCentre.

Regards

Yusoff
0193090711
cikgutuition@gmail.com

Teknik Mudah dan Cepat Kuasai bahasa Inggeris # 2 – Grammar dan Nouns

Assalamualaikum dan Salam sejahtera

Grammar dan Nouns

Terima kasih kerana ramai yang menghubungi saya
tentang artikel bahasa Inggeris saya semalam dan ramai yang suka membaca
penerangan saya semalam,Alhamdullillah. Saya akan cuba menulis seberapa kerap
artikel-artikel ini terutamanya kepada mereka yang tidak berpeluang menghadiri
kelas-kelas saya di Sunway,Melawati,Shah Alam dan Putrajaya itu. Yang tak beli
Manual Lengkap Tatabahasa bahasa Inggeris saya pun boleh belajar di sini.

Dalam artikel saya sebelum ini saya telah menulis tentang
COUNT didalam Nouns di mana saya telah menerangkan antara aspek yang paling
penting yang perlu anda tanya pada diri anda sebelum membuat ayat dalam bahasa
Inggeris ialah dari segi COUNT.

Itu yang perlu anda semak setiap kali anda buat ayat
dalam bahasa Inggeris, iaitu adakah Noun yang anda ingin gunakan itu Countable
Noun iaitu Noun yang boleh dikira atau Uncountable Noun iaitu Noun yang tidak
boleh dikira. Bagaimanapun anda janganlah risau.Mula-mula sahaja anda kena
semak tentang COUNT ini sebab lama-lama anda dah mahir dah tentang yang mana
satu Uncountable dan yang mana satu Countable.

Kalau Nouns itu tidak boleh dikira atau telah
dikategorikan sebagai Uncountable Noun maka ianya :

1. Tidak boleh berubah ejaannya walaupun jumlahnya
banyak. -Ini yang telah saya terangkan sebelum ini iaitu kalau Noun dalma
bahasa Inggeris itu jumlahnya lebih dari satu maka ianya adalah dalam bentuk
plural dan biasanya akan ditukar bentuk seperti melibatkan penambahan s, es,
ies, ves dan sebagainya. Bagaimanapun Uncountable
Nouns tiada bentuk plural
kerana ianya tidak boleh dikira dan dipecah2kan.
Ianya akan wujud dalam ejaan asalnya dan tidak boleh bertukar bentuk walaupun
anda rasa jumlahnya banyak dan lebih daripada satu.

2. Tidak boleh digunakan dengan nombor semata-mata- Jika
sesuatu noun itu ialah Uncountable, anda tidak boleh menggunakan mereka dengan
nombor kerana bagaimana anda ingin menggunakan mereka dengan nombor sedangkan
mereka tidak boleh dipecah2kan kepada unit-unit individu?

Sebagai contoh anda tidak boleh buat ayat:-

1. I bought 3 furnitures yesterday.

Ada dua kesalahan dalam ayat di atas iaitu, furniture telah ditukarkan kepada
bentuk plural iaitu furnitures dan anda
gunakan ia dengan nombor 3.<

Ayat yang betul ialah 3. I bought some furniture yesterday.

atau

4. I bought 3
pieces of furniture yesterday.

Perhatikan yang bukanlah tidak boleh anda gunakan nombor
dengan uncountable nouns tetapi anda kena gunakan dengan quantity expression
seperti piece, bottle, glass dan sebagainya.

1. I drank 2 waters just now. – Salah

2. I drank 2 bottles of water just now. –  Betul

tidak boleh dipluralkan denganpenambahan s tetapi bekas di mana water diletakkan boleh dipluralkan jika
lebih daripada satu seperti 2 bottles,
many bottles dan sebagainya. Anda juga boleh gunakan
dengan bekas-bekas lain seperti glass,
cup, jug
dan sebagainya.

 

Contoh

 

3. I drank many bottles of water just now. – Betul

 

Contoh

 

4. My mother
gave me an advice last night. –
Salah

 

5. My mother
gave me a piece of advice last night.
– Betul

 

atau

 

6. My mother
gave me some advice last night. –
Betul

 

Nota – advice atau nasihat ialah kata nama
abstrak yang tidak boleh dilihat dan disentuh dan ianya uncountable noun dan tidak
boleh dipluralkan dengan penambahan s
dan tidak boleh digunakan dengan a dan an semata-mata. Ianya boleh digunakan
dengan piece.

 

Saya akan sambung lagi penerangan tentang Grammar dan
Nouns ini di masa akan datang. Nota pernuh boleh anda dapati dalam Manual
Lengkap Tatabahasa Inggeris setebel 500 muka itu.

 

Kursus Asas-Asas Komunikasi bahasa Inggeris saya bermula 7hb
Mei di Putrajaya,8hb Mei di Sunway dan 4hb Mei di Wangsa Melawati dan 4 Jun di Sec 27, Shah Alam.

 

Akan datang tahun ini di Sungai Petani, Johor Bharu dan Seremban.

 

Regards

 

Yusoff

0193090711

cikgutuition@gmail.com

Teknik Mudah dan Cepat Kuasai bahasa Inggeris – Grammar dan Nouns

Assalamualaikum dan Salam sejahtera

Grammar dan Nouns

Dalam artikel saya kali ini saya akan menulis tentang Grammar dan Nouns. Kenapa Grammar, kerana Grammar ialah Tatabahasa dan kursus-kursus yang saya buat kebanyakannya menekankan Grammar dan kenapa Nouns kerana Nouns ialah Kata Nama dan ianya topik pertama dalam Kursus Asas-Asas Komunikasi bahasa Inggeris yang saya jalankan di Sunway,Putrajaya,Shah Alam dan juga Wangsa Melawati.

Kepada mereka yang ingin belajar sendiri dahulu pastikan anda kuasai Nouns terlebih dahulu kerana :-

1. Nouns akan menjadi pelakon-pelakon utama dalam cerita anda.

2. Nouns akan menjadi pelakon-pelakon pembantu dan sampingan dalam cerita anda.

3. Nouns akan jadi tempat di mana berlakunya cerita anda.

4. Nouns akan jadi haiwan—haiwan dalam cerita anda.


5. Nouns akan jadi benda-benda dalam cerita anda itu
.

Jika anda ada masalah dengan Nouns dalam bahasa Inggeris anda akan ada masalah untuk bercerita dalam bahasa Inggeris. Untuk menjadi bagus dalam bahasa Inggeris untuk apa tujuan sekali pun samaada untuk menjawab soalan SPM, MUET, untuk tujuan berkomunikasi dengan e-mel di pejabat, untuk menyumbang idea dalam mesyuarat di pejabat semuanya memerlukan anda menjadi seorang pencerita yang baik.

Oleh itu, bagaimana anda boleh menjadi pencerita yang baik jika anda ada masalah dengan Nouns anda dalam bahasa Inggeris? Nama-nama orang anda tidak tahu, nama-nama jawatan seseorang anda ada masalah dan apatah lagi nama-nama orang berdasarkan hubungan anda dengan mereka seperti siapakab nieces anda, siapa pula mother-in-law anda dan siapa pula colleagues anda? Siapa pula parent anda dan siapa pula parents anda?

Mungkin ramai yang berkata Grammar tak penting tapi itu pandangan peribadi masing-masing. Saya pun sebelum menjadi guru bahasa Inggeris berpikiran sebegitu. Saya dulupun masa mengambil peperiksaan TOEFL atau nama penuhnya Test of English as Foreign Language saya kurang meminati aspek Grammar dan lebih meminati komponen Listening dan Vocabulary. Saya lebih suka menghafal perkataan-perkataan baru dalam bahasa Inggeris untuk tujuan peperiksaan TOEFL saya itu. Tetapi Alhamdulillah saya lulus dengan cemerlang peperiksaan TOEFL saya itu dengan usaha saya dan usaha guru-guru bahasa Inggeris saya dari sekolah rendah ke menengah dan juga guru-guru semasa saya di Kolej Pengajian Persediaan di Seksyen 2, Shah Alam itu.

Dalam Nouns antara aspek yang paling penting yang perlu anda tanya pada diri anda sebelum membuat ayat dalam bahasa Inggeris ialah dari segi COUNT.

Itu yang perlu anda semak iaitu adakah Noun yang anda ingin gunakan itu Countable Noun iaitu Noun yang boleh dikira atau Uncountable Noun iaitu Noun yang tidak boleh dikira.

Kenapa ini penting?

Kalau Nouns itu tidak boleh dikira atau telah dikategorikan sebagai Uncountable Noun maka ianya :-

1. Tidak boleh berubah ejaannya walaupun jumlahnya banyak. –

Ramai yang tahu kalau Noun dalam bahasa Inggeris itu jumlahnya lebih dari satu maka ianya adalah dalam bentuk plural dan biasanya akan ditukar bentuk seperti melibatkan penambahan s, es, ies, ves dan sebagainya. Bagaimanapun Uncountable Nouns tiada bentuk plural kerana ianya tidak boleh dikira dan dipecah2kan. Ianya akan wujud dalam ejaan asalnya dan tidak boleh bertukar bentuk walaupun anda rasa jumlahnya banyak dan lebih daripada satu.

Sebagai contoh anda tidak boleh buat ayat:-

1. There are a lot of waters in the drain.

Ada dua kesalahan dalam ayat di atas iaitu, water telah ditukarkan kepada bentuk plural iaitu waters dan Verb TO BE yang digunakan ialah are.

Ayat yang betul ialah

2. There is a lot of water in the drain.

Perhatikan yang water tidak perlu ditukar ke waters dan Verb yang patut dipasangkan dengan water itu ialah is dan bukannya are. Ini kerana semua Uncountable Nouns ini mesti dipasangkan dengan Singular Verbs seperti is,was dan sebagainya.

Dalam contoh di atas yang a lot digunakan untuk menunjukkan yang air itu banyak dan ini sudah memadai untuk menunjukkan yang air itu banyak dan jangan pula anda tukarkan water itu kepada waters.

Saya akan sambung lagi penerangan tentang Grammar dan Nouns ini di masa akan datang. Nota pernuh boleh anda dapati dalam Manual Lengkap Tatabahasa Inggeris setebel 500 muka itu.

Kursus Asas-Asas Komunikasi bahasa Inggeris saya bermula 7hb Mei di Putrajaya,8hb Mei di Sunway dan 4hb mei di Wangsa Melawati.

Regards

Yusoff

0193090711

68% majikan mahukan mereka yang mahir BI tetapi 60% graduan tidak mampu?

Inilah hakikatnya…

Kemahiran bahasa Inggeris adalah kemahiran utama yang dicari majikan di Malaysia – Bancian Persekutuan Majikan Malaysia 2010

Hasil kajian MEF Salary Survey for Executives 2010 mendapati 68% majikan meletakkan bahasa Inggeris sebagai keutamaan dalam mengambil pekerja.

Melissa Norman dari Kelly Services (M) Sdn. Bhd., sebuah syarikat perunding ternama dalam pangambilan pekerja memberitahu 6 dari 10 graduan yang ditemuduga tidak boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris.

Globalisasi telah mengubah senario pekerjaan di mana kemahiran berkomunikasi bahasa Inggeris menjadi amat penting – Shamsuddin Bardan, Pengarah Eksekutif, Persekutuan Majikan Malaysia.

Mereka yang tidak boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeristidak dapat berunding dengan baik dalam urusniaga perniagaan dan pelaburan. -Tan Sri Mustafa Mansur, Presiden Persekutuan Pengeluar Malaysia.

Dipetik dari The Star, Ahad, 10hb April 2011.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2011/4/10/nation/8454838&sec=nation
Sunday April 10, 2011
Top jobs only for those who know the language well
By HARIATI AZIZAN and LEE YEN MUN
sunday@thestar.com.my

PETALING JAYA: It does not matter if you are top of your class or have a string of degrees, that dream job will not be yours unless you can speak and write well in English.

Feedback from local and international employers shows that verbal and written communication skills in English remain the most sought-after attribute in prospective employees.

According to a recent Malaysian Employers Federation (MEF) survey, it is the most important trait employers look for when recruiting graduates. f

The MEF Salary Survey for Executives 2010 revealed that 68% of the companies surveyed named communication skills as the top quality required in job applicants, followed by working experience (67%), interpersonal skills (56.2%) and passion and commitment (55.7%).

MEF executive director Shamsuddin Bardan said globalisation had changed the nature of jobs, making communication skills, specifically in English, a valuable asset for today’s worker.

He added that this was an essential criterion even for professions traditionally seen as “backroom” staff such as engineers, technical personnel and scientists. “It is especially so for those working in multinationals and bigger firms,” he said.

“Today, our clients are worldwide. In factories, for instance, engineers are a different breed from the past,” said Shamsuddin.

“Now, they have to be involved in various aspects of business and interact with clients.”

Shamsuddin expressed concern that many local graduates today could not speak or write proper English, saying this was a reason why they faced difficulties getting jobs in the private sector.

Kelly Services (M) Sdn Bhd managing director Melissa Norman concurred, noting that six in 10 graduates who attended its interviews could not communicate effectively in English.

The company is one of the top headhunters in the country.

Norman said it was important to master English as it was widely used among the business community, both in Malaysia and internationally.

The Kelly Global Workforce Index survey released in 2010 listed “communication skills” as one of the top five most desired skills within the corporate sector.

“We have encountered local graduates who are weak in spoken and written English and have limited vocabulary,” said Norman.

“These candidates can only manage to secure jobs in small-medium enterprises and small businesses.”

Various industry and business leaders also warned that the decline in English was affecting Malaysia’s global competitiveness.

Federation of Malaysian Manufacturers President Tan Sri Mustafa Mansur said the young ones who could not communicate in English were unable to negotiate the best deals in business transactions or investments.

“We need to send people out to market our products, negotiate deals or get contracts signed. If they cannot communicate well in English, we will lose out,” he said.

Pemudah co-chair Tan Sri Yong Poh Kon pointed out that, contrary to popular belief, it was important for civil servants to have a good command of English due to a growing borderless world.

“The standard of English also affects the quality of the public sector as civil servants have to interact with international citizens and the business world as well as articulate Malaysia’s stand on issues to the international community. These include negotiations on important agreements such as trade agreements.”

Noting that the quality of English in the country had declined over the last two decades, former Human Resource Minister Tan Sri Fong Chan Onn warned that the country would lose out to its neighbours that did not teach English in schools previously.

“Thailand, Indonesia and China are making efforts to improve their English through their education system,” he noted.

Anda mampu mengubah nasib anda sendiri. Jika anda sudh bekerja dan masih mencari pekerjaan inilah masanya untuk anda menigkatkan kemahiran komunikasi bahasa Inggeris anda.

Kursus Asas-Asas Komunikasi bahasa Inggeris saya bermula 7hb Mei di Putrajaya, 8hb Mei di Sunway, dan 4hb Mei di Melawati.

Yuran semakin naik jadi daftar segera untuk belajar pada yuran lama.

Regards

Yusoff
0193090711